Hoa hồng cổ SaPa

 • Hồng cổ SaPa 01

  700.000₫ 500.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng: 1,5m .Cao; 1,5m. Thân to: 0,02m. Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng: 1,5m .Cao; 1,5m. Thân to: 0,02m. Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 02

  900.000₫ 700.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng: 1,2m Cao: 1,5m Thân 0,2m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng: 1,2m Cao: 1,5m Thân 0,2m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 03

  1.000.000₫ 900.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 1,2m Cao 1,5m Thân 0,2m. Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 1,2m Cao 1,5m Thân 0,2m. Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 04

  1.300.000₫ 1.100.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 2,5m Cao trên 2m Thân 0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 2,5m Cao trên 2m Thân 0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 05

  9.000.000₫ 5.000.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng:3m Cao :trên 3m Thân :0,05m Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng:3m Cao :trên 3m Thân :0,05m Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 06

  2.500.000₫ 1.500.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 2,5m Cao trên 2m Thân 0,3m Bông sai hoa đều đặn Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 2,5m Cao trên 2m Thân 0,3m Bông sai hoa đều đặn Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 07

  1.500.000₫ 1.100.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng :2,5m Cao:3m Thân :0,03m Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng :2,5m Cao:3m Thân :0,03m Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 08

  1.500.000₫ 850.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 1,5m Cao 1,5m Thân 0,02m Bông sai hoa đều đặn Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 1,5m Cao 1,5m Thân 0,02m Bông sai hoa đều đặn Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 09

  1.200.000₫ 900.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 1m Cao 1,5 m Thân 0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 5 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 1m Cao 1,5 m Thân 0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 5 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 10

  11.000.000₫ 8.500.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng :3m Cao ;trên 3m Thân :0.07m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần trên 10 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng :3m Cao ;trên 3m Thân :0.07m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần trên 10 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 11

  2.500.000₫ 2.000.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng :2,5m Cao :trên 2m Thân :0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng :2,5m Cao :trên 2m Thân :0,25m Bông sai hoa đều đặn .Cây được thuần 6 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ
 • Hồng cổ SaPa 12

  3.000.000₫ 2.500.000₫ Đặt hàng gọi 0986 52 42 42
   
  • Tán rộng 0,8-1m Cao trên 1m Thân nhỏ Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.
   Hotline: 0986 52 42 42

   

  • Tán rộng 0,8-1m Cao trên 1m Thân nhỏ Bông sai hoa đều đặn. Cây được thuần 3 năm
  • Phụ kiện đi kèm
  • Giá hoa chưa bao gồm chi phí vận chuyển
   • Quý khách có thể yêu cầu thêm chủng loại và số lượng hoa hoặc giấy, phụ kiên hoa theo màu sắc yêu thích.

   Hotline: 0986 52 42 42


  Thêm vào giỏ